Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

boolialetonic

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

Reposted fromnightmarish nightmarish vianieradze nieradze
boolialetonic
ja jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz 
boolialetonic
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaCuukierek Cuukierek
boolialetonic
0539 208d 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaboli boli

May 13 2015

boolialetonic
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
Reposted fromchocoway chocoway viablacksadcat blacksadcat
boolialetonic
Nie mam pojęcia, co zrobiło ze mnie skurwiela. Chciałem mieć cię na stałe, ale życie zmienia. 
boolialetonic
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
Reposted fromhormeza hormeza viamojahistoriaa mojahistoriaa
boolialetonic
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
Reposted fromSalute Salute viamojahistoriaa mojahistoriaa
boolialetonic
“Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją dłoń, nie dotknęłabym jej.”
Reposted fromSalute Salute viaautystycznie autystycznie

May 12 2015

boolialetonic
Moja głęboka relacja trwająca 2 lata, opierała się na fizyczności i zdaniach rzucanych po alkoholu. Uzależniłam się od Ciebie, a Ty zniszczyłeś mnie na każdy możliwy sposób.
Reposted fromzapomniane zapomniane
boolialetonic
nienawidze być słaba.
Reposted frommywonderland mywonderland viaCuukierek Cuukierek
boolialetonic
No a my, a my to się nie znamy już prawie
Reposted fromoutline outline viaCuukierek Cuukierek
boolialetonic
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
Reposted frominpassing inpassing viaCuukierek Cuukierek
boolialetonic
2210 ccff 390
boolialetonic
Dlaczego wydaje się jej, że przyszła jesień? Jest smutno, tęskno i nic się nie chce.
Reposted frompastelina pastelina viacytaty cytaty
boolialetonic
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
boolialetonic
TĘSKNIE, WIESZ ?
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
boolialetonic

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.

May 10 2015

boolialetonic
3470 126e 390
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaCuukierek Cuukierek
boolialetonic
A co byś zrobił, gdybyś mógł cofnąć czas? Zrobiłbyś to dobrze, czy spieprzył jeszcze raz?
— ?
Reposted fromSalute Salute viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl